niepubliczna poradnia
psychologiczno -
podagogiczna