Filmik przedstawiający nasze placówkę w Skoczowie.