“NAD SŁONECZNĄ KRAINĄ SŁOŃCE NIGDY NIE ZACHODZI”

Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne “Słoneczna Kraina” w Bielsku – Białej mieści się w zabytkowym budynku, który w roku 2016 został w całości wyremontowany i dostosowany do potrzeb przedszkola terpeutycznego. Znajduje się przy Placu Opatrzności Bożej 14 w sąsiedztwie Kościoła p.w. Opatrzności Bożej w Bielsku – Białej.
Przedszkole nasze zostało uruchomione 1 września 2016 roku po to, aby stworzyć warunki wychowawcze, edukacyjne oraz rehabilitacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
Chcemy wyrównywać i kompensować braki i opóźnienia w rozwoju poprzez połączenie edukacji z wieloprofilową rehabilitacją, dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka. Dzięki podejmowaniu zróżnicowanych działań terapeutycznych, stosowaniu różnorodnych środków i metod pracy staramy się przygotować dzieci ze specjalnymi potrzebami do samodzielności w dalszym życiu i do sukcesów na kolejnych etapach edukacji.

Zatrudniamy wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną. Dla której sentencja Konfucjusza „Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu” stała się mottem przewodnim. Czerpią oni radość z pracy z dziećmi, co przekłada się na ich optymizm, kreatywność i radość życia.
Pragniemy, by rodzice stali się partnerami, uczestniczącymi w życiu przedszkola. Dlatego też, dbamy o to, aby stwarzać jak najwięcej sytuacji integrujących nas z rodzicami, tj. wspólne wyjazdy, warsztaty, vademecum dla rodziców.
Dokonujemy stałej diagnozy efektywności naszej pracy. Kładziemy nacisk na podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w pracy z dzieckiem, dążymy do ciągłej modyfikacji celów i standardów, stale poszukujemy innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie diagnozy i terapii.
Nawiązaliśmy bliską współpracę z Uniwersytetem Śląskim, w ramach której nasi nauczyciele i specjaliści uczestniczą w konferencjach naukowych dotyczących kształcenia specjalnego i nowych metod pracy z dzieckiem.

Wspołpracujemy z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi w Bielsku – Białej, Czechowicach – Dziedzicach i Żywcu, gdyż z tych terenów dzieci uczęszczają do naszego przedszkola.
Realizujemy terapie w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju również dla dzieci spoza przedszkola, od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.