Słoneczna Kraina Twojego dziecka

Z początkiem lipca wystartował realizowany we wsparciu z Unią Europejską projekt mający na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji dzieci z województwa śląskiego. W projekcie przewidziano utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wydłużenie pracy przedszkola, zajęcia dodatkowe oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli w Integracyjnym Przedszkolu Terapeutycznym w Bielsku-Białej.    

W ramach projektu nasze przedszkole zaoferuje dla 6 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego nowe miejsca przedszkolne, dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, wydłużenie czasu pracy przedszkola o 2 godziny dziennie oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe wsparcie, a wśród dodatkowych zajęć przewidziano:

  • terapię SI
  • terapię pedagogiczną
  • rewalidację
  • felinoterapię
  • dogoterapię
  • terapię psychologiczną

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

Projekt „Słoneczna Kraina Twojego dziecka” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 798 177 477 oraz adresem e-mail: bielsko_biala@tppsk.pl.