Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Słoneczna Kraina
w Jastrzębiu Zdroju ul. Turystyczna 36

Rekrutacja

Jak zostać naszym przedszkolakiem?

Warunkiem przyjęcia do terapeutycznego punktu przedszkolnego jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Warunkiem przyjęcia na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W celu uzyskania informacji zadzwoń:

O nas

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jastrzębiu Zdroju mieści się w budynku z ogrodem przy ulicy Turystycznej 36. Ideą naszej placówki jest pomoc w wychowaniu i kształceniu dzieci z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie dzieciom komfortu fachowej opieki i rehabilitacji wspomagającej rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. 

Nasze galerie

Nasz Facebook

Terapie w naszych placówkach

  • Stymulacja bazalna
  • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz więcej
  • Program Aktywności Knillów,
  • Terapia stymulacyjna Delacato
  • Komunikacja wspomagająca AAC  więcej
  • Program Językowy Makaton więcej
  • Stymulacja polisensoryczna więcej
  • Metoda NDT Bobath więcej
  • Trening umiejętności społecznych  więcej
  • Metodą symulatniczo-sekewncyjną więcej