“NAD SŁONECZNĄ KRAINĄ SŁOŃCE NIGDY NIE ZACHODZI”

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny “Słoneczna Kraina” mieści się w Jaworzynce, w sąsiedztwie kościoła rzymsko-katolickiego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, w byłym domu katechetycznym. Lokalizacja punktu jest niewątpliwym atutem, gdyż malowniczy teren górski oraz spokojna i cicha okolica bardzo pozytywnie wpływają na organizację pracy przedszkola. Dodatkowo bliskie sąsiedztwo placu zabaw oraz obiektów sportowych i lasu przyczynia się do zapewniania dzieciom zróżnicowanych form spędzania czasu wolnego, spacerów, wycieczek. Obecnie do punktu przedszkolnego uczęszcza 19 niepełnosprawnych dzieci a także 34 dzieci objętych jest wczesnym wspomaganiem rozwoju. Od roku 2014 placówka zajmuje się dziećmi z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami (autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Downa, niepełnospraność ruchowa itp.), zapewniając im dzienną opiekę, zajęcia wychowawcze, edukacyjne, terapeutyczne i rehabilitację. Zatrudnia szereg wysoce wykwalifikowanych specjalistów, którzy prowadzą z podopiecznymi terapię psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, tyfloterapię, surdoterapię, terapię integracji sensorycznej, dogoterapię, hipoterapię, terapię Tomatis, terapię Biofeedback, refleksoterapię, muzykoterapię, choreoterapię.

Ponadto punkt zapewnia szereg zajęć dodatkowych, które organizwane były na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Odbyły się m.in zajęcia z użyciem longboardów, zajęcia na basenie, warsztaty regionalne, warsztaty wikliniarskie, teatrzyki, zajęcia integracyjne z dziećmi z placówek publicznych (szkół podstawowych, przedszkoli) oraz dziećmi niepełnosprawnymi z placówek prowadzących kształcenie specjalne. Punkt prowadził również działania o charakterze charytatywnym (koncert charytatywny na rzecz jednej z podopiecznych punktu), integracyjnym z lokalną społecznością (pikniki rodzinne, dożynki). Dodatkowo w czynny udział w realizacji idei placówki zaangażowni są nauczyciele i terapeuci (imprezy okolicznościowe, m.in. Zajęcia Zumby; koncert karnawałowy). Cyklicznie organoziwane sa wyjazdy dla dzieci i rodziców (wycieczka do Krakowa, do parku rozrywki “Dream Park” w Ochabach, “Chlebowej Chaty” w Górkach Wielkich, wyjazd do Muzeum Świerka Istebniańskiego w Jaworzynce Wyrchczadeczce).

W ramach akcji “Słoneczna czyta dzieciom” placówka gościła osoby znane na terenie gminy (multiinstrumentalista i folklorysta Józef Broda, biskup Piotr Greger, kustosz muzeum Katarzyna Rucka-Ryś, ksiądz proboszcz Stanisław Pindel, radny Rady Gminy i Prezes stowarzyszenia Górali Podhalańskich Oddziału Górali Śląskich Józef Michałek). Jednym z priorytetów kształcenia i wychowania przedszkolnego jest krzewienie, pielęgnowanie oraz wdrażanie do wartości, tradycji regionu Beskidu Śląskiego. Placówka organizuje comiesięczne vademecum dla rodziców dzieci przedszkolnych oraz dzieci objętych wczesnych wspomaganiem rozwoju.
Instytucja nawiązała międzynarodową współpracę z czeską Gminą Hrcava. Współdziała z niepubliczną poradnią psychologiczni-pedagogiczną w Skoczowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Istebnej a także z parafią rzymsko-katolicką pw. św. Piotra i Pawła w Jaworzynce.