[rev_slider_vc alias=”plock”]

Przedszkole Terapeutyczne Słoneczna Kraina
w Płocku ul. Gościniec 48

Rekrutacja

Jak zostać naszym przedszkolakiem?

Warunkiem przyjęcia do terapeutycznego punktu przedszkolnego jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Warunkiem przyjęcia na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W celu uzyskania informacji zadzwoń:

O nas

Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina” działa na terenie Płocka od września 2016 roku. Jesteśmy placówką ukierunkowaną przede wszystkim na pomoc dzieciom niepełnosprawnym, działając w wielospecjalistycznych zespołach (logopeda, neurologopeda, psycholog, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej). Naszym priorytetem jest dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

Nasze galerie

Nasz Facebook

Terapie w naszych placówkach

  • Stymulacja bazalna
  • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz więcej
  • Program Aktywności Knillów,
  • Terapia stymulacyjna Delacato
  • Komunikacja wspomagająca AAC  więcej
  • Program Językowy Makaton więcej
  • Stymulacja polisensoryczna więcej
  • Metoda NDT Bobath więcej
  • Trening umiejętności społecznych  więcej
  • Metodą symulatniczo-sekewncyjną więcej