Słoneczna Kraina Twojego dziecka

Z początkiem lipca wystartował realizowany we wsparciu z Unią Europejską projekt mający na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji dzieci z województwa śląskiego. W projekcie przewidziano wydłużenie pracy przedszkola, zajęcia dodatkowe oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Słoneczna Kraina w Radlinie.

W ramach projektu nasze przedszkole zaoferuje dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, wydłużenie czasu pracy przedszkola o 2 godziny dziennie oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.  Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne, profesjonalne i kompleksowe wsparcie, a wśród dodatkowych zajęć przewidziano:

  • terapię Verbal Behavior
  • terapię Tomatisa
  • zajęcia metodą W. Sherborne

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2017 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

Projekt „Słoneczna Kraina Twojego dziecka” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 519 365 121 oraz adresem e-mail: radlin@tppsk.pl.

Zapytania ofertowe