“NAD SŁONECZNĄ KRAINĄ SŁOŃCE NIGDY NIE ZACHODZI”

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Radlinie przy ulicy Rymera 169 swoją działalność rozpoczął w 2015 roku. Wyszliśmy tym samym naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rodzicom dzieci mieszkających w naszym powiecie. Wśród podopiecznych Punktu są dzieci zarówno z Radlina, jak i pobliskich miejscowości – m.in. z Rydułtów, Pszowa, Rybnika, Lysek, Wodzisławia i Żor.

Jesteśmy niepubliczną placówką, prowadzącą bezpłatną terapię, naukę i pomoc w ramach Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego oraz zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci które posiadają wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Działalność Punktu jest odpowiedzią na ciągle rosnące potrzeby wsparcia w ramach rehabilitacji i terapii dzieci z dysfunkcjami oraz z niepełnosprawnościami.

Dostrzegając problemy rodzin wychodzimy im naprzeciw, organizując miejsce, w którym dzieci mają zapewnioną nie tylko opiekę i edukację, ale także fachową pomoc specjalistów w ramach licznych godzin terapii indywidualnej oraz grupowej.

Małe, kilkuosobowe grupy są podstawą dobrej organizacji pracy naszego Punktu i dają gwarancję indywidualizacji prowadzonych zajęć – każde z dzieci ma możliwość zaistnienia, bez poczucia odosobnienia czy „wtopienia się w tłum”.

Świadczymy usługi w zakresie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, tyflopedagogicznej, surdopedagogicznej, rehabilitacyjnej oraz integracji sensorycznej i logopedycznej dzieci.

Szeroko współpracujemy z środowiskiem lokalnym, oraz z instytucjami i placówkami naszego powiatu a także z Uczelniami Wyższymi. Z naszych doświadczeń mogą czerpać naukę praktyczną studenci oraz stażyści. Włączamy się w akcje ogólnoświatowe jak akcja „Zapal się na niebiesko dla Autyzmu :, ogólnokrajowe jak : WOŚP oraz powiatowe np. „Książka dla Szpitala”, „Karma dla zwierzaka”.

Nasza fundacja „Słoneczna Kraina Dzieciom” podejmuje wiele akcji w ramach pomocy dzieciom i ich rodzinom i to nie tylko naszym podopiecznym. Organizowane są akcje charytatywne np.: maraton zumby, koncert wokalno – taneczny, maraton w biegu i wiele w innych a w wszystko w celu zebrania środków finansowych i sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci. Motto fundacji to „Razem na rzecz dziecka” .

Oferujemy również szkolenia i warsztaty dla rad pedagogicznych, szkołę dla rodziców i wychowawców. Oraz inne formy wsparcia i pomocy w ramach współpracy z naszą Niepubliczną Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną „Soneczna Kraina „ której siedzibia mieści się w Skoczowie.

Posiadamy w pełni wyposażone gabinety do terapii indywidualnej oraz starannie i profesjonalnie wyposażone sale o terapii SI, rehabilitacji oraz salę doświadczania świata.

W edukacji i terapii stawiamy na polisensoryczne poznawanie świata oraz na rozwój dziecka przez doświadczanie i zabawę, nabywanie umiejętności samoobsługowych, rozwój kompetencji społecznych, funkcji poznawczych, komunikacji, małej i dużej motoryki oraz umiejętności naśladowania, a także modyfikacja zachowań trudnych.

Zapewniamy naszym przedszkolakom opiekę wykwalifikowanej kadry w godzinach od 7:00 do 16:00 (bez dodatkowych opłat) od poniedziałku do piątku.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 519 365 121.