Raporty z kontroli zewnętrznych.

Raport z Ewaluacji Problemowej sporządzony przez Kuratoriu Oświaty 23.04.2018 r. —-> pobierz