Fizjoterapia

Fizjoterapia jest integralną częścią obszaru nauk medycznych. Jest to nauka o metodach leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak: ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne.

Wiek przedszkolny jest okresem bardzo intensywnego rozwoju umysłowego jak i fizycznego. Niestety w dzisiejszych czasach obserwujemy w wielu przypadkach zbyt stateczny styl życia dzieci , co w znacznym stopniu wpływa negatywnie na ich rozwój fizyczny. W tym wieku najczęściej pojawiają się pierwsze symptomy nieprawidłowej postawy ciała . Aby zapobiec tym problemom konieczna jest kompleksowa praca nie tylko nad wzmacnianiem poszczególnych partii mięśniowych, ale przede wszystkim nad kontrolą posturalną. Dlatego nieodzownym czynnikiem stymulacji prawidłowego rozwoju fizycznego naszych podopiecznych są zajęcia fizjoterapeutyczne ,które prowadzone są zgodnie z koncepcją NDT- Bobath jak i wieloma najnowszymi metodami terapeutycznymi.