Growth Through Play System

Growth Through Play System to innowacyjna metoda pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. W przeciwieństwie do podejścia behawioralnego jest metodą niedyrektywną, rozwojowo – relacyjną. Terapeuta pracuje z dzieckiem na najbardziej zaburzonych sferach rozwoju – kompetencjach społecznych oraz emocjonalnych.

Poprzez bycie partnerem, wchodzenie w świat dziecka i stopniowe kierowanie uwagi terapeuta jest w stanie nawiązać prawdziwą (nie wyuczoną!) więź z dzieckiem, czego efektem jest budowanie „prawdziwych” relacji przez osoby ze spektrum.

Co więcej metoda ta mocno opiera się na psychologii rozwojowej dziecka, zakładając, iż jeśli wystąpiły pewne luki w rozwoju malucha, to należy do nich wrócić, by móc budować i otwierać dziecko na trudniejsze, bardziej skomplikowane umiejętności.