Terapia HANDLE

Holistyczne podejście do neurorozwoju i efektywnego uczenia się. Jest to łagodne, naturalne podejście bez użycia leków, pomocne w osiąganiu lub odzyskiwaniu pełnego potencjału człowieka.

Fundamentalne dla HANDLE jest założenie, że terapeuta jest otwarty na komunikowanie się i interakcję z pacjentem w formie typowej dla pacjenta.

Dzięki uważnej obserwacji dziecka i stworzeniu profilu interakcji i współzależności pomiędzy funkcjami układu nerwowego terapeuta jest w stanie opracować dla niego indywidualnie dostosowany program pozornie prostych ćwiczeń, których celem jest ustabilizowanie układu nerwowego.