Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna prowadzona jest w naszej placówce zgodnie z potrzebami każdego dziecka. Terapią logopedyczną objęte może zostać każde dziecko, u którego diagnozuje się jakiekolwiek zaburzenie w rozwoju mowy; afazję motoryczną, dyslalię, opóźniony rozwój mowy, jąkanie, brak rozumienia mowy etc. Może się ona odbywać w formie indywidualnej oraz grupowej; zależnie od funkcjonowania dziecka. Terapia logopedyczna ma na celu usprawnianie aparatu mowy, przy użyciu najnowszych metod terapeutycznych. W zależności od poziomu funkcjonowania każdego dziecka, dostosowujemy adekwatne oddziaływania usprawniające rozwój mowy.W przypadku dzieci niemówiących, bądź takich, które prezentują niski poziom umiejętności komunikowania się, znacznie utrudniający także funkcjonowanie w społeczeństwie; stosowane są alternatywne oraz wspomagające metody komunikacji, takie jak: Makaton, język migowy, Bliss, PCS, fonogesty, piktogramy etc.

Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, które posługują się mową sprawniej prowadzona jest przeróżnymi technikami i metodami ( z użyciem technik polisensorycznych, metodą krakowską, technikami zabawowymi , logorytmiką, z użyciem multimedialnego programu terapeutycznego itp). Zważywszy na systematyczne doskonalenie się naszych specjalistów, praca z naszymi dziećmi odbywa się zgodnie z najnowszymi przesłankami z dziedziny logopedii. Punkty terapeutyczne „Słoneczna Kraina” charakteryzują się wielością oddziaływań terapeutycznych, a każda forma oddziaływania wspomaga inną, tak więc terapia logopedyczna wspierana jest terapią Tomatis, Biofeedback, terapią psychologiczną, terapią pedagogiczną, choreoterapią, muzykoterapią, arteterapią, terapią Integracji Sensorycznej itp. Wpływ wyżej wymienionych form na usprawnianie rozwoju mowy staje się gwarancją sukcesu terapeutycznego każdego dziecka.