Metoda NDT Bobath

Metoda NDT Bobath została stworzona przez Bertę i Karla Bobath głównie poprzez obserwację prawidłowego jak i nieprawidłowego rozwoju motorycznego dzieci . Założenia metody Bobath udoskonaliły Elisabeth Koeng i Mary Quinton wprowadzając wspomagania rozwojowe . Od tego czasu nazywamy koncepcję Bobath leczeniem neurorozwojowym (Neurodevelopmental Trentmant,NDT).

Usprawnianie zgodne z koncepcją Bobath pomaga dziecku we wszechstronnym rozwoju tak , aby mogło stać się w pełni niezależne w życiu i wykorzystać możliwości na tyle na ile pozwala istniejące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Podczas fizjoterapii zgodnej z koncepcją Bobath terapeuta wpływa na napięcie mięśni dzięki zastosowaniu odpowiednich technik. Pomaga w integrowaniu nieprawidłowych reakcji odruchowych jak i wspomaga ruch w formie jak najbardziej zbliżonej do fizjologicznej aktywności ruchowej.

Podczas terapii ruch prowadzony jest z tak zwanych punktów kluczowych takich jak głowa , obręcz barkowa i obręcz miedniczna. W samym procesie usprawniania duży nacisk kładzie się na jakość wzorców ruchowych, tak aby były jak najbardziej zbliżone do fizjologicznych. Plan postępowania terapeutycznego w metodzie NDT Bobath jest zawsze opracowywany indywidualnie dla każdego pacjenta.