Metoda Dobrego Startu

Główną ideą metody Ruchu Rozwijającego jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju.

System ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka zaspokajanych w trakcie kontaktu z dorosłymi.
Najważniejszymi celami tej metody jest:

  •  rozwijanie świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
  • świadomości przestrzeni i działania w niej oraz dzielenia przestrzeni z innymi,
  • nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Udział w tych ćwiczeniach daje dziecku szansę poznania własnego ciała, usprawnia motorykę, poczucia własnej siły, sprawności i możliwości ruchowych. Dziecko zyskuje poczucie bezpieczeństwa oraz zaufanie do siebie i drugiej osoby, a także poznaje przestrzeń, przestaje ona być dla niego groźna, dziecko staje się więc bardziej aktywne i twórcze.