Program Językowy Makaton

To system gestów i symboli graficznych.

Jest jedną z alternatywnych metod komunikacyjnych , łączy w sobie porozumiewanie się za pomocą prostych rysunków graficznych – symboli oraz systemu gestów.

Symbole wykorzystywane są podczas komunikacji z osobami które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wtedy na symbol i w ten sposób komunikują i wyrażają swoje potrzeby.

Gesty są formami wspomagającymi komunikację osób pozbawionych słownego porozumiewania, są stosowane jednocześnie z komunikatem słownym. Gestom zawsze towarzyszy mowa która powinna być czysta i gramatyczna.

Gesty i symbole wykorzystywane w tej metodzie nie wykluczają się wzajemnie zależy od indywidualnego podejścia do dziecka i jego potrzeb oraz możliwości może być stosowane łącznie lub rozdzielnie.

Autorką polskiej wersji Programu Makaton jest dr Bogusława B. Kaczmarek.