Terapia Psychologiczna

Terapia psychologiczna w formie pracy indywidualnej koncentruje się na potencjale i mocnych stronach każdego dziecka, jednocześnie korygując te funkcje, które są zaburzone. Oddziaływania terapeutyczne obejmują, w proporcjach dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka, wszystkie ważne sfery rozwoju:

  • motorykę,
  • spostrzeganie i koordynację wzrokowo-ruchową,
  • mowę i komunikowanie się,
  • umiejętności społeczno-emocjonalne,
  • samodzielność, funkcje poznawcze.

Stawiamy na pełną indywidualizację pracy, działania bez pośpiechu, zgodne z rytmem rozwojowym każdego dziecka. Naszym celem jest pobudzenie naturalnej dziecięcej aktywności, wyzwolenie w dziecku poczucia świadomości siebie i wiary we własne siły, co pozwala mu pracować nad wyrażaniem własnych emocji i opanowaniem zachowań, uczy koncentracji, rozwija pamięć i myślenie.