Stymulacja polisensoryczna

Stymulacja polisensoryczna wg Carla Delacato – polega na dostarczaniu kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w zakresie wszystkich zmysłów.

Rodzaj, a także ilość bodźców jest szczegółowo opracowany i zindywidualizowany dla każdej osoby.

Sekwencje ćwiczeń należy wykonywać z dzieckiem każdego dnia 3 – 4 krotnie.

Atrybutem metody jest zapewne jej koszt oraz potrzeba niewielkiej ilości czasu (sekwencja trwa od 3 do 5minut).

Rozpisanie terapeutycznych zadań poprzedza kompleksowa diagnoza ukazująca, które zmysły i w jakim stopniu wymagają wsparcia.

Sekwencje stymulacyjne wg C. Delacato poprawiają ogólne funkcjonowanie organizmu oraz wspomagają rozwój funkcji neurologicznych.