Neurokinezjologiczna terapia taktylna

Neurokinezjologiczna terapia taktylna wg dr Swietłany Masgutowej
– czyli terapia dotykiem, proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego. Dotyk, wpływa na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Założeniem metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu. Podczas terapii pracujemy ze zmysłem dotyku specjalnymi technikami, dzięki którym stymulowane są receptory znajdujące się w skórze.

Stymulacja receptorów odbywa się zgodnie z funkcjami (dotyk, ciśnienie, temperatura, wibracja), ze wzrostem skóry oraz strukturą mięśniową i kostną ciała.

Drugi aspekt terapii skierowany jest na optymalizację funkcjonowania układu nerwowego, a przede wszystkim na rozwój sieci połączeń miedzy komórkami nerwowymi(synpsami), jak również miedzy nietypowymi strukturami, które umożliwiają częściowa lub całkowitą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego lub mózgu.