Terapia SI (Integracja sensoryczna)

Terapia SI: Integracja sensoryczna to procesy percepcji zmysłowej wrażeń docierających do naszego ciała i integrowanych w układzie nerwowym tak, by mogły być użyte do powstania odpowiedniej reakcji. (według V F. Maas ).

Dzieci, które wymagają takiej terapii charakteryzują się:

  • niezgrabnością ruchową,
  • unikaniem ruchu, faktur, które drażnią, placów zabaw, które wymagają koordynacji,
  • trudnościami w zakresie czynności manipulacyjnych, posługiwania się nożyczkami, sztućcami czy ołówkiem, ale także w zakresie czynności samoobsługowych ( zapinanie guzików, zapinanie zamka, ubieranie garderoby
  • unikaniem niektórych potraw z uwagi na ich konsystencję n lub twardość np. kleistość
  • zaburzeniami mowy,
  • nadwrażliwością słuchową, wzrokową, dotykową
  • męczliwością.

Zajęcia prowadzone są w przystosowanej do tego celu Sali przez certyfikowanych terapeutów SI.