Trening umiejętności społecznych

TUS – trening umiejętności społecznych jest to forma treningu grupowego, którego głównym celem jest poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zmniejszenie doświadczanego napięcia i uzyskanie lepszej samooceny.

Dzięki tej formie terapii zwiększa się zakres umiejętności wykonawczych poprzez rozłożenie każdej umiejętności na podstawowe kroki i zdobycia umiejętności zastosowania tej wiedzy w konkretnej sytuacji dnia codziennego.
Program uczy dziewięciu podstawowych umiejętności:
• Zawierania znajomości
• Słuchania
• Zadawania pytań
• Odmawiania
• Inicjowania rozmowy
• Dyskutowania
• Reagowania na krytykę
• Wyrażania krytyki
• Radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów.